Közfoglalkoztatás a Váci Egyházmegyében

2015-ben a Váci Egyházmegye területén 6 helyen (Becske, Bercel, Karancsság, Csévharaszt, Szurdokpüspöki és Vác) indult el a közfoglalkoztatási program, 2016 év elején további 5 település jelezte csatlakozási szándékát (Dány, Dunavarsány, Kisterenye, Pásztó, Vasad), illetve érdeklődéseket kaptunk Cegléd, Nógrád, Váchartyán plébániáiról.

Jelenleg 75 főnek biztosít lehetőséget a munkába való visszatérésre a program,a településeken, vonzáskörzetükbe tartozó falvakban, városokban élő munkanélküliek foglalkoztatását segíti elő, melyet kormányzati támogatással valósít meg a Váci Egyházmegye.

A következőkben néhány elgondolást szeretnénk felsorolni, lehetőségként, gondolatébresztés reményében, melyek keretében közmunkások foglalkoztathatók:

  • Betegápoló, beteglátogató, szociális kisegítő

Az elképzelés szerint ebben a programban résztvevő közmunkás a rászoruló híveket látogatná meg rendszeresen, szükség szerint elkíséri az orvoshoz, segít bevásárolni, esetleg az étkezésben (főzés, stb.), valamint takarítás, ruházat karbantartása is segítséget nyújt.

  • Tanyagondnokszerű, idős embereket segítő munkatárs

A közmunkás az idős híveket látogatná meg heti rendszerességgel, és a kert körül felmerülő munkákat (favágás, téli időben behordása, kert alkalomszerű rendbe rakása) elvégezné. Ez a feladat egy-két személy által végezhető az összes Atyához tartozó településen (plébánia, fília).

  • Szelektív hulladék feldolgozás

Amennyiben a településen, a plébánián van olyan személy, aki egy kis feldolgozó üzem beindítására alkalmas, és a település vagy plébánia olyan helységgel bír (pajta, csarnok, üzemközpont) ahol egy feldolgozó gépet és egy tömörítő gépet be lehet állítani, – a fent említett gyűjtő hálózathoz lehetne csatlakoztatni – akkor a tömörített műanyag palackokat értékesíteni lehet.

  • Papír brikett gyártás

Hulladék papírból, felaprítása után, vízzel keverve téglák gyárhatók, melyek elégtve is hasznosíthatók, illetve cementtel és homokkal keverve építőanyag is készíthető belőlük. Karitász irodán keresztül a téli tüzelő támogatás így könnyen megoldható.

A kölcsönös segítségnyújtáson túl  – munkahelyteremtés, munkaerőhöz jutás-  megoldottá válhat az egyházi tulajdonban levő földek megművelése, temetők, parkok gondozása, plébániai adminisztrációkönnyítése.

A közfoglalkoztatás néhány előnye:

  • Közösségépítés

  • Munkahelyteremtés

  • Munkaerő képződik

  • Állami támogatással történik a bérek kifizetése, plébániákat költség nem terheli

  • A tevékenységhez szükséges eszközök finanszírozása is részben megoldott

  • A közfoglalkoztatás időtartama meghosszabbítható

Amennyiben felkeltettük szíves figyelmét, kérem forduljanak bizalommal a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Irodájához.

Ezen településeken jellemzően mezőgazdasági munkát végeznek a dolgozók, de van közöttük, akik a helyi plébánia ügyintézését, plébánia kert ápolását, temető gondozását is végzik.

Bízunk benne, hogy e központi kezdeményezés a jövőben is tud munkalehetőséget adni illetve munkahelyeket biztosítani azon emberek számára, akiknek ez jelenti az egyetlen lehetőséget, hogy eltarthassák családjukat.